Zapraszamy do zapoznania się z :

Statutem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

http://szpkatowice.pl

 

Nasze koło:

Miejskie Koło Pszczelarzy w Jaworznie rozpoczęło swoją działalność w 1958r. Na kopalni „Komuna Paryska" znalazło się kilkunastu miłośników pszczół a wśród nich dyrektor kopalni Marian Miłek. Dzięki jego przychylności pierwsze spotkania odbywały się w Domu Kultury kopalni. Koło przyjęło status koła miejskiego. Przez pewien czas było pod patronatem Zrzeszenia Kółek Rolniczych. W latach 80tych po likwidacji Domu Kultury i kopalni „Jan Kanty" pszczelarze zmuszeni byli szukać nowego lokum . Z konieczności zebrania odbywały się również w amfiteatrze na Osiedlu Stałym . Ale znalazł się człowiek, który wyciągnął do nas pomocną dłoń. Był to dyrektor Zespołu Elektrowni Jan Kurp. Dzięki niemu przygarnął nas Klub Energetyk, a elektrownia stała się naszym opiekunem. W ciągu tych minionych lat wspierały nas również władze miasta. 50 lat to szmat czasu, toteż liczba członków ulegała zmianie ,było nas już prawie setka a na czas dzisiejszy jest nas aż i tylko 44. Przez te lata kołem zarządzało kolejno 12 prezesów. Obecnie przewodniczy nam prezes wybrany w marcu 2007 roku kolega Wiesław Sliwiński. 44 pszczelarzy gospodaruje na 491 rodzinach pszczelich. Działalność Koła oparta jest na statucie Śląskiego Związku Pszczelarskiego w Katowicach i na regulaminie Kola.
Na przestrzeni 50-letniej działalności głównym celem stało się podnoszenie kwalifikacji pszczelarskich przez organizowanie różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, wyjazdowych oraz uczestnictwo w kursach czeladniczych „mistrzowskich czy uzyskiwanie certyfikatów. Zajmowaliśmy się również rozwijaniem hodowli, zwiększaniem ilości rodzin pszczelich , zaopatrywaniem pszczelarzy w sprzęt, akcesoria i lekarstwa oraz opiekę weterynaryjną pasiek. Koło organizowało również wystawy pszczelarskie w celu poszerzenia wiedzy w naszym społeczeństwie na temat pszczół. Przeciętny obywatel wie o pszczole tyle, ze robi miód i potrafi użądlić. Chcielibyśmy pozyskiwać do naszego grona nowych członków, szerzyć wiedzę wśród młodzieży. Szanujemy przeszłość i dlatego do skansenu w Grójcu przekazano zabytkowy ul, a na trutowisko w Murckach kilka eksponatów starych miodlarek. Dzisiaj wielu z nas w swoich pasiekach tez gromadzi stare ule. W celu rozszerzania wiedzy na temat problemów pszczelarskich i prowadzonej przez inne koła działalności organizujemy spotkania z innymi kołami oraz wycieczki do pasiek na terenie naszego kraju i naszych sąsiadów połączone ze zwiedzaniem okolic i zabytków. Na jednej z takich wycieczek - w Grójcu powstał pomysł założenia kroniki Koła w celu upamiętniania naszej działalności.
Spotykamy się również na wiosennych i jesiennych spotkaniach biesiadnych, gdzie przy pieczonych kiełbaskach wymieniamy poglądy no oczywiście jakie —pszczelarskie. Bardzo chętnie spotykamy się na pierwszym spotkaniu każdego roku bo to uroczyste spotkanie opłatkowe .Gościmy na nich przedstawicieli władz naszego miasta. To doskonała okazja do podsumowania minionego roku ale tez do życzeń na kolejny lepszy rok Na tym zebraniu również zostają wręczane odznaki złote, srebrne i brązowe PZP. W styczniu 2009 roku wręczono zloty medal zasługi Śląskiego Związku Pszczelarskiego najstarszemu członkowi i długoletniemu skarbnikowi naszego koła 851etniemu Janowi Jachimczykowi. Pszczelarstwo to nie tylko słodycz miodu to też udręka z chorobami pszczół. Stąd ciągły kontakt z lekarzem weterynarii oraz stale pogłębianie wiedzy w tym kierunku. Po raz pierwszy 7 grudnia ubiegłego roku w święto naszego patrona Ambrożego uczestniczyliśmy z rodzinami we Mszy św. w kościele parafialnym w Pieczyskach Skorzystaliśmy z gościny tamtejszego proboszcza i spotkaliśmy się na uroczystym zebraniu. Postanowiliśmy ,aby uroczysta msza św. stała się naszą tradycją. Cieszymy się , że dzisiaj spotykamy się na okoliczność mszy św. , patrona ale również 50 lecia naszej obecności w dziejach miasta.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Nas.


Zarząd koła:

Prezes Mieskiego Koła Pszczelarzy w Jaworznie::Krawczyk Krzysztof,

V-ce Prezes::Smalcerz Stanisław,

Skarbnik: Koszowski Bogdan

Sekretarz: Daniel Sokół

Członkowie: Andrzej Kuliński